Aktualitātes

"Saule brauca debesīs" filmas apmeklējums

skolas soma saule br deb

Zēni 2019.

Zeni 2019

Patriotisma nedēļa 2019.

afisha valsts svetki 19

Makulatūras un bateriju vākšanas rezultāti uz 6.11.19

makulatura baterijas 19

Atsauksmes par nometni rudens brīvlaikā

Nometne “Aizraujošās dabaszinības”

Rēzeknes 4.vidusskolā

Jau kopš 2017.gada septembra Rēzeknes 4.vidusskola piedalās ar dažādām aktivitātēm projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001): praktiskās nodarbības   "Rodi prieku risinot!" un "Loģikas elementi matemātikā", "Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguve lingvistiski neviendabīgā vidē", individuālās konsultācijas matemātikā 1.-9.klases izglītojamiem, darbojas Jauno pētnieku klubs un Astronomijas pulciņš.

Rudens brīvdienās no 21. līdz 25.oktobrim skolā projekta ietvaros tika organizēta STEM un vides jomas 5 dienu tematiskā nometne 4.-9.klases izglītojamiem “Aizraujošās dabaszinības.” Nometnes mērķis bija veicināt bērnu dabas novērošanas spējas, attīstīt bērnu spējas sadarboties ar pārējiem, saglabāt un attīstīt savu personību caur dažādu mācību priekšmetu integrāciju dabaszinībās. Nometnes galvenā ideja – mācāmies dabaszinības caur citām mācību jomām. Nometne tika balstīta uz saturīgu brīvā laika pavadīšanu, skolotāju komanda (Liena Poiša – nometnes vadītāja, pedagogi - Aina Selezņova, Marina Belova, Aleksandrs Borisenoks, Antoņina Vasiļjeva) izveidoja katrai dienas tēmai atbilstošas aktivitātes, sasniedzamos rezultātus.

Nometnes laikā skolēni darbojās dažādās praktiskajās un radošajās darbnīcās. Dažas nometnes dalībnieku atsauksmes par aktivitātēm:

1.diena – “Ziedu diena”.

 

Vasilisa: “Patika pētīt ziedu uzbūvi un taisīt rozītes”.

Katarīna: “Priecājos, ka izdevās izveidot visgrūtāko ziedu - pieneni ”.

Milana: “Patika iepazīšanās un tas, ka paši veidojām uzvedības noteikumus nometnē, kurus pēc tam ievērojām.”

          2.diena – “Kustība”.

Antons: “Man ļoti patika veidot mašīnīti un ar to piedalīties sacensībās”.

Viktorija: “Man vairāk patika nodarboties ar dažādām kustību aktivitātēm. Man bija sarežģīti veidot mašīnu, tas sagādāja grūtības.”

3.diena – “Skaņa”.

Milana: “Man bija ļoti laba komanda, un mums izdevās izveidot flautu!!!”

Milana: “Mēs mācījāmies atšķirt dažādus skaņu veidus”.

Diāna: “Man patika zīmēt un taisīt flautu, es sapratu, ka skaņu var izteikt skaitļos”.

         4. diena – “Elektronikas pamati un 3D modelēšana”.

Anželika : “Ar īpašu elektronikas konstruktoru palīdzību es iemācījos dažādos veidos spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt visādas skaņas. Man ļoti patika ekskursija, bija ļoti jautri!”

Katarīna: “Man patika modelēt mūsu skolu un redzēju, kā 3D printeris drukā mūsu skolu.”

Kamila: “Patika veidot slēgumus, un tas nebija viegli, bet viss sanāca”.

5.diena – “Krāsas”.

Viktorija: “Man ļoti patika viktorīna par krāsām, es uzzināju jaunus krāsu nosaukumus”.

Milana: “Man patika, ka viktorīna bija kā mīklas par krāsām, bija ļoti interesanti minēt.”

Angelina: “Man ļoti patika, ka abu viktorīnu jautājumus varēja redzēt uz ekrāna un ka tos mums lasīja. Uzzināju daudz jauna par krāsu veidiem un par krāsām dabā.”

Irina: “Iemācījos veidot kolāžas”.

Piektās dienas noslēgumā sekoja nometnes darba kopsavilkums, izvērtēšana, apbalvošana. Katrs saņēma apliecinājumu par piedalīšanos nometnē. Visi nometnes dalībnieki atzina, ka labprāt piedalītos vēl šādā nometnē, un viņu ieguvumi no šīs nometnes:

  • ieguvu jaunas zināšana;
  • vēlēšanos strādāt komandā;
  • ieguvu jaunus draugus,
  • daudz enerģijas;
  • perfektu atpūtu;
  • ieguvu prasmi modelēt un plānot savu darbu;
  • ieguvu jaunas prasmes.

Skolēni augstu novērtēja nometnes organizāciju un nodarbību kvalitāti, Rēzeknes 4.vidusskolas ēdnīcas darbinieku darbu, mācību ekskursijā līdzi iedotās pusdienas un skolotāju darbu.

Sakām lielu paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei un īpaši

Vitai Mežorei par atbalstu projekta realizācijā.

                                                                

                                                                 Aina Selezņova,

                                                                   projekta koordinatore

                                                                   Rēzeknes 4.vidusskolā;

                                                                  Liena Poiša,

                                                                   nometnes vadītāja

 nometne rud 19