Aktualitātes

Vīru kopas "Vilki" koncertlekcija projekta Latvijas Skolas soma ietvaros

vilki koncertlekcija

Sporta diena "Sports un prieks" 2019.

sporta diena rudens 19

Turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošana

projekta logo

Rēzeknes 4.vidusskolā turpina īstenot projektu

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Rēzeknes 4.vidusskola turpina īstenot Valsts izglītības satura centra projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

            2019./2020.mācību gadā skolēniem ir iespēja piedalīties  šādās aktivitātēs:

  • praktiskās nodarbības matemātikā   "Rodi prieku risinot!"(3. – 4.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības "Loģikas elementi matemātikā" !"(5. – 6.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības "Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguve lingvistiski neviendabīgā vidē" !"(2. – 9.klases skolēniem);
  •  Jauno pētnieku klubs” !"(5. – 6.klases skolēniem);
  • Astronomijas pulciņš !"(5. – 9.klases skolēniem).

Rudens brīvlaikā no 2019.gada 21.oktobra līdz 25.oktobrim projekta ietvaros tiks organizēta 5 dienu tematiskā nometne 5.-9.klašu skolēniem Aizraujošās dabaszinības".  Tās laikā 20 skolēni praktiski darbosies grupās un iepazīs pasauli ar eksperimentu palīdzību. Skolēniem tiks dota  iespēja attīstīt kritisko domāšanu, pilnveidot netradicionālo pieeju dažādu problēmu risināšanā, spēju darboties praktiski, tādejādi paaugstinot motivāciju dabaszinību mācīšanai. Nometnes laikā būs arī mācību vizīte uz Interešu izglītības centru "Lielvārdi", kur skolēniem tiks piedāvātas divas tematiskās nodarbības: “Apgūstam Elektronikas pamatus” un “3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati”.

Pieteikties nometnei aicinām līdz 16.oktobrim (nometnes vadītāja Liena Poiša). Vietu skaits ir ierobežots.

Līdz nometnei jābūt iesniegtai OBLIGĀTAJAI DOKUMENTĀCIJAI par dalībnieku:

-          aptaujas lapa (informācija par bērnu);

-          līgums ar vecākiem (2 eks.).

Aina Selezņova,

Rēzeknes 4.vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā

Skolēni sveic skolotājus Skolotāju dienā

apsv skolot

Vīru kora "Vilki" koncertlekcija

vilki skolas soma