Interešu izglītība

Skolā darbojas 3 interešu izglītības programmas un 5 pulciņi.

Interešu izglītības programmas:

  • "Svarcelšana";
  • "Volejbols";
  • "Kolektīva muzicēšana".

Pulciņi:

  • "Dziesmu burvība";
  • "Vizuālās mākslas pulciņš";
  • "Spartakuss" ;
  • "Kulinārijas pulciņš" ;
  • "Korespondentu pulciņš".