Interešu izglītība

Skolā darbojas 3 interešu izglītības programmas un 8 pulciņi.

Interešu izglītības programmas:

 • "Teatrālā studija "Skomoroh"";
 • "Svarcelšana";
 • "Kolektīva muzicēšana".

Pulciņi:

 • "Dziesmu burvība" 3. - 5.klasēm; 6. - 8.klasēm;
 • "Krāsu pasaulē" 3. - 4.klasēm; 
 • "Vizuālās mākslas pulciņš" 5. - 9.klasēm;
 • "Datorika" 3. - 4.klasēm; 5. - 7.klasēm;
 • "Korespondentu pulciņš" 5. - 12.klasēm;
 • "Spartakuss" 4. - 5.klasēm; 6. - 9.klasēm;
 • "Kulinārijas pulciņš" 4. - 8.klasēm;
 • "Ģitāras spēlēšanas pulciņš" 5. - 9.klasēm.