Aktualitātes

Idejas, kā svinēt valsts svētkus

10 ieteikumi A4 2020 vertikals

Akcija "Labie vārdi Latvijai"

Skolā norisinās akcija "Labie vārdi Latvijai". Aizpildīsim Latvijas konturu ar labiem vēlējumiem Latvijai.

Skolēni, kuri uz doto brīdi mācās attālināti, un grib pievienoties akcijai, tiek aicināti savus vēlējumus sūtīt e-klases pastā direktora vietniecei Ivetai Skromulei.

1605794638466674608005

Par Rēzeknes 4.vidusskolas darba organizāciju 26.10.20. - 15.11.20.

Ar Rēzeknes 4.vidusskolas darba organizāciju

no 26.10.2020. līdz 15.11.2020. var iepazīties šeit. 

Karjeras nedēļas darba plāns 2020.

karj ned plans 20

plak

Valodu nedēļa 2020.

valodu ned 20