Aktualitātes

Makulatūras un bateriju vākšanas rezultāti uz 6.11.19

makulatura baterijas 19

Atsauksmes par nometni rudens brīvlaikā

Nometne “Aizraujošās dabaszinības”

Rēzeknes 4.vidusskolā

Jau kopš 2017.gada septembra Rēzeknes 4.vidusskola piedalās ar dažādām aktivitātēm projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001): praktiskās nodarbības   "Rodi prieku risinot!" un "Loģikas elementi matemātikā", "Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguve lingvistiski neviendabīgā vidē", individuālās konsultācijas matemātikā 1.-9.klases izglītojamiem, darbojas Jauno pētnieku klubs un Astronomijas pulciņš.

Rudens brīvdienās no 21. līdz 25.oktobrim skolā projekta ietvaros tika organizēta STEM un vides jomas 5 dienu tematiskā nometne 4.-9.klases izglītojamiem “Aizraujošās dabaszinības.” Nometnes mērķis bija veicināt bērnu dabas novērošanas spējas, attīstīt bērnu spējas sadarboties ar pārējiem, saglabāt un attīstīt savu personību caur dažādu mācību priekšmetu integrāciju dabaszinībās. Nometnes galvenā ideja – mācāmies dabaszinības caur citām mācību jomām. Nometne tika balstīta uz saturīgu brīvā laika pavadīšanu, skolotāju komanda (Liena Poiša – nometnes vadītāja, pedagogi - Aina Selezņova, Marina Belova, Aleksandrs Borisenoks, Antoņina Vasiļjeva) izveidoja katrai dienas tēmai atbilstošas aktivitātes, sasniedzamos rezultātus.

Nometnes laikā skolēni darbojās dažādās praktiskajās un radošajās darbnīcās. Dažas nometnes dalībnieku atsauksmes par aktivitātēm:

1.diena – “Ziedu diena”.

 

Vasilisa: “Patika pētīt ziedu uzbūvi un taisīt rozītes”.

Katarīna: “Priecājos, ka izdevās izveidot visgrūtāko ziedu - pieneni ”.

Milana: “Patika iepazīšanās un tas, ka paši veidojām uzvedības noteikumus nometnē, kurus pēc tam ievērojām.”

          2.diena – “Kustība”.

Antons: “Man ļoti patika veidot mašīnīti un ar to piedalīties sacensībās”.

Viktorija: “Man vairāk patika nodarboties ar dažādām kustību aktivitātēm. Man bija sarežģīti veidot mašīnu, tas sagādāja grūtības.”

3.diena – “Skaņa”.

Milana: “Man bija ļoti laba komanda, un mums izdevās izveidot flautu!!!”

Milana: “Mēs mācījāmies atšķirt dažādus skaņu veidus”.

Diāna: “Man patika zīmēt un taisīt flautu, es sapratu, ka skaņu var izteikt skaitļos”.

         4. diena – “Elektronikas pamati un 3D modelēšana”.

Anželika : “Ar īpašu elektronikas konstruktoru palīdzību es iemācījos dažādos veidos spīdināt spuldzītes, darbināt elektromotoriņu, skandināt visādas skaņas. Man ļoti patika ekskursija, bija ļoti jautri!”

Katarīna: “Man patika modelēt mūsu skolu un redzēju, kā 3D printeris drukā mūsu skolu.”

Kamila: “Patika veidot slēgumus, un tas nebija viegli, bet viss sanāca”.

5.diena – “Krāsas”.

Viktorija: “Man ļoti patika viktorīna par krāsām, es uzzināju jaunus krāsu nosaukumus”.

Milana: “Man patika, ka viktorīna bija kā mīklas par krāsām, bija ļoti interesanti minēt.”

Angelina: “Man ļoti patika, ka abu viktorīnu jautājumus varēja redzēt uz ekrāna un ka tos mums lasīja. Uzzināju daudz jauna par krāsu veidiem un par krāsām dabā.”

Irina: “Iemācījos veidot kolāžas”.

Piektās dienas noslēgumā sekoja nometnes darba kopsavilkums, izvērtēšana, apbalvošana. Katrs saņēma apliecinājumu par piedalīšanos nometnē. Visi nometnes dalībnieki atzina, ka labprāt piedalītos vēl šādā nometnē, un viņu ieguvumi no šīs nometnes:

  • ieguvu jaunas zināšana;
  • vēlēšanos strādāt komandā;
  • ieguvu jaunus draugus,
  • daudz enerģijas;
  • perfektu atpūtu;
  • ieguvu prasmi modelēt un plānot savu darbu;
  • ieguvu jaunas prasmes.

Skolēni augstu novērtēja nometnes organizāciju un nodarbību kvalitāti, Rēzeknes 4.vidusskolas ēdnīcas darbinieku darbu, mācību ekskursijā līdzi iedotās pusdienas un skolotāju darbu.

Sakām lielu paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei un īpaši

Vitai Mežorei par atbalstu projekta realizācijā.

                                                                

                                                                 Aina Selezņova,

                                                                   projekta koordinatore

                                                                   Rēzeknes 4.vidusskolā;

                                                                  Liena Poiša,

                                                                   nometnes vadītāja

 nometne rud 19

Nometne "Aizraujošās dabaszinības"

nometne 19

“TĒJA ar ģimenēm draudzīgās vides veidotājiem”

“TĒJA ar ģimenēm draudzīgās vides veidotājiem”

 

Ceturtdien, 17. oktobrī skolas pārstāvji piedalījās pasākumā “TĒJA ar ģimenēm draudzīgās vides veidotājiem”. Diskusijā par ģimenēm draudzīgas vides veidošanu un to labklājību tika akcentēti jautājumi par mūsdienu izaicinājumiem ģimenēm, brīvā laika pavadīšanas iespējām Rēzeknē, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai Rēzeknes pilsēta kļūtu vēl draudzīgāka ģimenēm. Pasākuma laikā draudzīgā atmosfērā pie tējas tases varēja pārrunāt dažādus jautājumus ar politiķiem un speciālistiem. ARPC “Zeimuļs” kolektīvi sniedza mīļkoncertu, kurā bija gan deju, gan vokāli muzikālie priekšnesumi. Bērniem tika organizēts zīmēšanas un rotaļu stūrītis.

Šādi pasākumi pilsētā veicina sadarbību un kopienas sajūtu pilsētā kopumā.

 

1-2

”Mani iekšējie resursi nākotnē”

”Mani iekšējie resursi nākotnē”

2019. gada 16. oktobrī skolas izglītojamie piedalījās karjeras izglītības pasākumā ”Mani iekšējie resursi nākotnē”. Pasākuma mērķis - palīdzēt skolēniem saprast emocionālā brieduma nozīmi darba un profesionālajā izvēlē.

Nodarbību vadīja Aleksis Daume izaugsmes un iedvesmas treneris arī LTV raidījuma “Saknes debesīs” vadītājs, kurš ar milzu enerģiju un atklātu valodu runā par jebkādu urdošu jautājumu.

Dalībnieku atziņas -

“Iedvesmojoša nodarbība, kura liek aizdomāties” – Alina (10.);

“Nodarbībā vairāk tika runāts par zēniem, bet arī meitenēm bija par ko aizdomāties” – Valērija(12.) un Anastasija (10.);

“Nodarbībā interesanti tika pasniegts tas, kā pusaudži uzvedas pārejas vecumā. Vēl es uzzināju kā un kāpēc sievietes no mazām problēmām uztaisa lielas.” Sandra (11.)

Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

1