Aktualitātes

Iespaidi par filmu "Jelgava 94"

 skolas soma jelgava 94

Lāpu gājiens

Lapu gajiens-min

Apsveicam un lepojamies!

Valsts svētku priekšvakarā 2019. gada 15. novembrī notika Rēzeknes pilsētas domes Atzinības rakstu un Pateicības rakstu pasniegšana Rēzeknes 4.vidusskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem:

  • par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību un 60 gadu jubilejā Zentai Jakovelei;
  • par atbildīgu un profesionālu darbu un 50 gadu jubilejā Allai Mogoļnickai;
  • par atbildīgu un profesionālu darbu un 30 gadu jubilejā Margaritai Ciukorei.

Skolas pedagogi un tehniskie darbinieki tika apbalvoti arī ar Pateicības rakstiem par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un sakarā ar darba jubilejām:

  • Alla Mogoļnicka – 15 gadu jubileja;
  • Iveta Skromule - 20 gadu jubileja;
  • Elvīra Kalve - 30 gadu jubileja;
  • Jeļena Verpakovska - 30 gadu jubileja;
  • Zoja Kalokina - 40 gadu jubileja.

skolot

Atvērto durvju diena 2019. rudens

atverto 19rud

8.30 – 15.00

11.30 – 18.20     Mācību stundu apmeklējums

14.00 – 20.10

14.00 – 15.00    Tikšanās ar skolas administrāciju.

14.00 – 15.00    Tikšanās ar atbalsta personālu (medmāsu, logopēdu, psihologu, sociālo pedagogu).

15.00 – 16.30  Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem pamatizglītības programmas skolēnu vecākiem

15.00 – 19.00 Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem vispārējas vidējas un neklātienes programmas skolēnu vecākiem

16.00 – 17.00     Klašu vecāku sapulces

Iespaidi par filmu "Dvēseļu putenis"

skolas soma dveselu putenis1