Mācības

Rēzeknes 4.vidusskola īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas vispārējās izglītības programmas:

 

  • pamatizglītības mazākumtautību programmu (21011121);


  • speciālo pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621);

 

  • pamatizglītības 2.posma (7. - 9.klase) programmu (23011113);  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011012);

 

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (31011022);

 

 

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011014).