Aktualitātes

Karjeras nedēļas darba plāns 2020.

karj ned plans 20

plak

Valodu nedēļa 2020.

valodu ned 20

Pasaka "Karaliskā govs"

lat.mal

 

3. - 6. klašu skolēni tiek aicināti 16.oktobrī plkt.12.10 skolas aktu zālē

Izrāde tiek atcelta sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī. 

Piedalies "Zaļā josta" konkursos

Vairāk informācijas pie Ivetas Skromules.

Skolotāju dienai veltīta izrāde

skolot diena 20