Aktualitātes

Iespaidi par Rēzeknes teātra “Joriks” izrādi "Tik vien Austra...”

tik vien Austra1

tik vien Austra2

tik vien Austra3

Atvērto durvju diena Rudens 2023.

atverto 05 12 23

 8.30 – 15.00

11.30 – 18.20        Mācību stundu apmeklējums

14.00 – 20.10

14.00 – 15.00        Tikšanās ar skolas administrāciju

15.00 – 19.00        Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

16.00 – 17.00        Klašu vecāku sapulces

Valsts svētku pasākumu plāns 2023.

Mana Latvija 1

Mana Latvija 2

Fotografēšanās grafiks 2023.

fotogr graf.23