Aktualitātes

Konkurss "Valentīns un Valentīna - 2020"

konk valent 20

Projektu nedēļa 2020.

3. - 7.februārī

 

Projektu nedēļa

 

    Projekta darba tēmas

 

Klase

Projektu darba tēmas

Projekta darba vadītāji

Kabineta Nr.

2.klase

 

 

„Mūsu planētas dzīvnieki”.

T.Dekšne

J.Baļtene

 2.kab.

3.klase

”Mācību priekšmetu pasaulē”

M.Ponomarenko

J.Baļtene

3.kab.

4.klase

“Ūdens piliena ceļojums.”

 

T.Vabale

1.kab.

5.klase

“Mana mīļākā grāmata.”

D.Traškova

J.Verpakovska

31.kab.

6.klase

„Mana mīļākā grāmata”.

K.Belova

T.Kuzņecova

6.kab.

7.klase

“Sports un fiziskā aktivitāte – veselības pamats”

N.Romane

I.Anaņjeva

N.Tretjaka

24.kab.

8.klase

”Vidējās izglītības iegūšanas iespējas atbilstoši mūsdienu darba tirgus pieprasījumam”

S.Verjovkina

11.kab.

9.klase

,,Gatavosimies eksāmeniem!”

I.Hižņaka, V.Bukovska, D.Gaile, J.Pukste,

N. Romane.

 

7.kab.

29.kab.

30.kab.

7.kab.

24.kab.

9.(7.-9.) klase

“Brīvais laiks manā ikdienā”

Z.Jakovele

30.kab.

10.klase

“Atkarības”

V.Bukovska

D.Gaile

29.kab.

10.a klase

 

“Pa karjeras kāpnēm”

D.Šubrovska,

A.Matisāne-Ondzule,                                     A. Vasiļjeva

11.kab.

11.klase

„Vizītkarte. Mācāmies dzīvot kopā.”

Z. Kalokina

28.kab.

11.a klase

 

“Ko es varu darīt, lai mazinātu apkārtējas vides problēmas?”

N.Kirejeva

A.Vasiļjeva

L.Poiša

32.kab.

 

12.klase

 

“Manas zināšanas- ieguldījums Latvijas nākotnē.”

A.Selezņova

Z.Jakovele

I.Hižņaka

Z.Kalokina

N.Krasnobaja

I.Sorokina

R.Kraukle N.Ignatjeva

S.Verjovkina

D.Šubrovska

T.Martinova

4.kab.

30.kab.

12.a, 12.b klase

 

“Gatavojamies Valsts pārbaudes darbiem”

28.kab.

28.kab.

29.kab.

28.kab.

24.kab.

31.kab.

11.kab.

11.kab.

7.kab.

 

Projekta darba prezentācijas notiks 7.februārī 4.kabinetā:

10.00 – 2. – 4.klases

11.30 – 5. – 8.klases.

12.30 – 10. – 11.klases

 

Apkopoja direktora vietniece A.Selezņova

Skatuves runas konkurss 2020.

skat run konk 20-1

Sporta diena "Jautrie starti" 2020.

sporta diena ziema 20

Absolventu vakars 2020.

absolventu vakars 20