Aktualitātes

12.klašu izlaidums 2022.

izlaidums 12 22-1

9.klašu izlaidums 2022.

izlaidums 9 22

Sveicam ar 2021./2022. mācību gada noslēgumu

mac gad nosl 22

Iespaidi par virtuālas realitātes nodarbību

virt real 1

virt real 2

Virtuālās realitātes nodarbība

virt real