Iniciatīvu projekti 2023.

IZSLUDINĀTS JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu mazajiem jaunatnes iniciatīvu projektiem.
Konkursa mērķis ir atbalstīt Rēzeknes pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, audzēkņu pašpārvaldes, jauniešu neformālās grupas, veicināt jauniešu līdzdalību Rēzeknes pilsētas kultūras, sociālajos, ekonomiskajos un politiskajos procesos.
Konkursa pamatkritēriji:
1. jaunatnes iniciatīvu projekts realizē jauniešu kultūras, sporta, jaunatnes līdzdalības, karjeras veicināšanas, jauniešu neformālās izglītības, veselības, vides u.c. jauniešiem interesantus pasākumus, neformālās izglītības apmācības, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
2. jaunatnes iniciatīvu projekts sekmē veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
3. jaunatnes iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes pilsētā.

Konkursa noteikumi pieejami Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8. kab., katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00, kā arī šeit. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2023. gada 7.maijam.
Papildus informācija: ARPC jaunatnes lietu speciāliste, E. Ivanova, t. 26033202