Aktualitātes

Jaunas iespējas iegūt vidējo izglītību

Jaunas iespējas iegūt vidējo izglītību

 

Vidējā izglītība ar Interneta palīdzību – tā ir mūsdienu dzīves realitāte, to jau izmanto Rīgā, Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās.

Nākamajā mācību gadā arī mūsu pilsētā būs šāda iespēja. Rēzeknes 4.vidusskolā piedāvāsim iegūt vidējo izglītību (10., 11., 12. klase) tālmācības veidā, ar interneta starpniecību. Mūsdienu komunikācijas līdzekļi rada iespēju skolniekiem mācīties ārpus mācību klases, tomēr aktīvi komunicēt ar skolotāju. Zināšanu pasniegšanas process ir vērsts uz rezultātu, un tāpēc vissvarīgākais ir tas, ko skolnieks apgūst, nevis tas, kur viņš fiziski atrodas mācību laikā.

Ir izstrādātas un licencētas 2 izglītības programmas:

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma (izglītības programmas kods – 31011013);

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības mazākumtautību programma (izglītības programmas kods – 31011023).

Tālmācība - tas nav nekas jauns. Patlaban valstī citās pilsētās un novados ir zināms par tālmācību, tās iespējām un šī mācību veida piekritēju skaits strauji aug. Tā ir reāla iespēja izmantot modernās tehnoloģijas un iegūt vidējo izglītību.  

Mācību laikā skolnieks ar mūsu tālmācības sistēmas starpniecību komunicēs ar attiecīga priekšmeta skolotāju. Tas notiks jautājumu – atbilžu veidā on-line režīmā (izmantojot e-klases vidi, e-saraksti, Skype, forumus) un, protams, arī klātienē – ierodoties uz skolotāja konsultācijām nozīmētajā laikā.

Viedoklis, ka tālmācība nav efektīva un iegūtās zināšanas ir virspusējas, ir kļūdains. Skolnieks tāpat kārto ieskaites, eksāmenus un, sekmīgi nokārtojot noteiktos valsts pārbaudījumus, iegūst atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Protams, tālmācība nevar un nedrīkst aizstāt tradicionālo izglītības ieguves formu klātienē, bet ir labs risinājums noteiktās dzīves situācijās un viens no veidiem izglītības pieejamības palielināšanai, jo ir daudz cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ nav spējuši iegūt vidējo izglītību.

Ja ir iemesli, kuru dēļ jūs nevarat mācīties klātienē, ja jūs apzināties savas vajadzības, esat patstāvīgi, ja vēlaties turpināt mācības un iegūt vidējo izglītību, tad tālmācība ir veids jūsu vajadzību realizēšanai.

Nāciet pie mums – uz Rēzeknes 4.vidusskolu – un mācieties tālmācībā vidējās izglītības iegūšanai! Kā jau minējām, mēs piedāvājam 2 jaunas licencētas tālmācības vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas.

Tā ir iespēja iegūt vidējo izglītību latviešu un krievu valodā, atrodoties arī ārpus Latvijas un iespēja pašam plānot savu laiku, apvienojot mācības ar darbu, ar savām aktivitātēm sportā, mākslā, mūzikā.

Ja jūs ieinteresēja mūsu piedāvājums, būsiet laipni gaidīti Rēzeknes 4.vidusskolā! Papildus informāciju var iegūt pa telefonu 64621830.


Jānis Gailis,

Rēzeknes 4.vidusskolas direktors

Apsveicam ar māc.gada noslēgumu

aps ar mac gada beigam

9.klases izlaidums_14

9 kl izlaid

12.klases izlaidums_14

12 kl izlaid

2013./2014.māc.g. mācību sasniegumu reitings

Rēzeknes 4. vidusskolas

mācību sasniegumu reitings

(gada vērtējumi)

 

5. - 9. klases 

Lepmets Ņikita  6.klase  
 9.1  
     
Springe Anastasija  6.klase  8.7
     
Pridāns Deņiss  7.klase  8.5
     
Ulanova Andželika  7.klase  8.5
     
Ūdris Lauris  5.klase  8.4
     
Semjonova Sabīne  6.klase  8.3
     
Tadeuševa Adriāna
 7.klase  8.3
     
Žurzdina Violeta  8.klase  8.2
     
Surikovs Deņiss  7.klase  8.1
     
Burceva Lana
 8.klase  8.1
     
Stepanovs Iļja   9.klase  8.1
     
Martinovs Aleksandrs 
  5.klase  7.9
     
Petrovs Artemijs
  6.klase  7.9
     
Kašihina Karina
  9.klase  7.9
     

10. - 12. klases

Markova Aleksandra  11.klase  
 8.7 
     
Ponomarenko Jūlija  12.klase  8.6
     
Ponomarenko Olga  12.klase  8.6
     
Levikins Dmitrijs  10.klase  8.3
     
Cibulina Karīna  10.klase  8.2
     
Kuzņecova Anastasija  10.klase  8.2
     
Kolosovs Aleksandrs  12.klase  8.2
     
Šilova Anastasija  11.klase  8.1
     
Andžāne Kristīne   12.klase  7.9
     
Bogdanova Viktorija  12.klase  7.9
     
Pendikivskaja Karina   10.klase  7.8
     
Terentjeva Aleksandra   11.klase  7.6 
     
Začeste Aija  11.klase  7.6 
     
Žukovs Vitālijs 10.klase 7.1

 

 

Miloradova Aļona 12.klase 7.0