Aktualitātes

Rēzeknes 4.vidusskolā turpina īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 2020./2021.māc.gadā

 

Rēzeknes 4.vidusskolā turpina īstenot projektu

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Rēzeknes 4.vidusskola turpina īstenot Valsts izglītības satura centra projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

            2020./2021.mācību gadā skolēniem ir iespēja piedalīties šādās aktivitātēs:

  • praktiskās nodarbības matemātikā   "Rodi prieku risinot!"(3. – 4.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības "Loģikas elementi matemātikā" !"(5. – 6.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības matemātikā !"(3. – 9.klases skolēniem);
  • praktiskās nodarbības "Dabaszinātņu mācību priekšmetu apguve lingvistiski neviendabīgā vidē" !"(3. – 9.klases skolēniem);
  • Jauno pētnieku klubs” !"(5. – 6.klases skolēniem);
  • Astronomijas pulciņš !"(5. – 9.klases skolēniem).

Ir ieviesta jauna “Laborantu programma”. Darbojas interešu izglītības programma "Datorika". Ir izveidotas divas grupas (3. - 4.klases skolēni un 5. - 7.klases skolēni). Programmas mērķis - sekmēt skolēna zināšanu pilnveidi un kompetenču attīstību datorikā, lai tas varētu iegūt, analizēt, veidot un apstrādāt dažādu informāciju, kā arī efektīvi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Skolēni nodarbībās spēļu veidā risinās loģiku un prātu attīstošus uzdevumus, praktiski veidos programmas datorvadāmiem robotiem, eksperimentēs un veidos savus robotu variantus un apgūs vizuālās programmēšanas pamatus. Datorikas uzdevumi attīstīs loģisko domāšanu, iepazīstinās bērnus ar drošības noteikumiem internetā gan spēļu, gan interaktīvā veidā.

Diemžēl, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju no 9.11.2020 līdz 6.12.2020. 7.-9.klašu skolēniem mācības notiek attālināti, un nav iespējams klātienē realizēt projekta pasākumus iepriekš minētajai klašu grupai.

Aina Selezņova,

Rēzeknes 4.vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā