Aktualitātes

Pateicības raksti mūsu skolas pedagogiem un tehniskiem darbiniekiem

Jau daudzu gadu garumā Rēzeknes pilsētā izveidojusies tradīcija Valsts svētku priekšvakarā apbalvot ar Pateicības rakstiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes un tās struktūrvienību darbiniekus par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā.

 

Valsts svētku priekšvakarā tika pasniegti Rēzeknes pilsētas domes Pateicības raksti Rēzeknes 4.vidusskolas

 

  • direktoram Jānim Gailim - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 20 gadu darba jubilejā;

 

  • direktora vietniecei Ainai Selezņovai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 35 gadu darba jubilejā;

 

  • pedagogiem:

    -  Diānai Traškovai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    -  Ilonai Hižņakai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    -  Jevgenijai Baļtenei - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    -  Natālijai Romanei - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā;

 

    tehniskajai darbiniecei Elvīrai Borovikai - par nozīmīgu ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 30 gadu darba jubilejā.

 

               

      Savukārt Skolotāju dienā tika apbalvoti pedagogi:

 

    -  Vera Mackina – par ilggadēju, radošu, profesionālu pedagoģisko darbību un 60 gadu jubilejā;

 

   -  Natālija Romane – par godprātīgu, radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību un 50 gadu jubilejā;

 

      tehniskie darbinieki:

    -  Jeļena Savicka – par ilggadēju, godprātīgu, prasmīgu darbu un 60 gadu jubilejā;

 

    -  Antoņina Pokule - par ilggadēju, godprātīgu, prasmīgu darbu un 60 gadu jubilejā.

 

 Liels paldies Jums par Jūsu darbu!

 Цветы, Красный, Розы, Романтический, Баннер, Ароматные

pateic skol 20